top of page

Walker view

Walker View 3.0 SCX nastao je iz istraživanja TecnoBody i omogućava Vam da u potpunosti analizirate prednosti i slabosti u trčanju ili jednostavno u hodanju.Ovo nije obična traka za trčanje, već laboratorija za analizu hodanja i trčanja koncentrisana u jednom inovativnom proizvodu koji može napraviti izveštaj o posturalnoj analizi trčanja i analizi hoda za rehabilitaciju i sportsku medicinu. Neposredna i objektivna povratna informacija omogućava poboljšanje držanja u kretanju, opterećenja donjih ekstremiteta i još mnogo toga kako tokom hodanja tako i tokom trčanja. Značaj kontrole brzine SCX primenjena na aparat Walker View redefiniše svet traka za trčanje. Walker View 3.0 SCX, zapravo, radi u samoprilagodljivom načinu rada i sposoban je da prepozna korisnikov pokret i da se prilagodi ritmu njegovog koraka.

Walker view 2.PNG
Walker view 3.PNG
bottom of page