top of page

SPORT

Široki spektar dijagnostičko-analitičkih aktivnosti i mogućnosti centra za testiranje performansi sportista najsavremenijom i najsofisticiranijom aparaturom današnjice, kao i trenaža aparatura i visokostručni multidisciplinarni kadar, čini nas jedinstvenim centrom u ovom delu evrope. Konkretno, Drugi korak poseduje aparaturu za testiranje stabilnosti i mobilnosti svh zglobova ljudskog tela, naročito stopala i skočnih zglobova, kao jedine veze sportiste sa podlogom i savladavanja i produkcije svih sila koje deluju na telo sportiste, odnosno kojima on deluje na tlo vršeći složene pokrete.


Aparaturu za testiranje posture tela, disbalansa na unilateralnom i bilateralnom nivou i predikcije
refleksije morfo statusa na morfo-funkcionalni i motorički status ispitanika, a posebno na mogućnost i
eventualne razlike od povreda. Sa ponosom ističemo mogućnosti sistema ogledala koji paralelno obavljaju trenažne/koučing uticaje i dijagnostičko-analitičke postupke u domenu snage, kardiorespiratorne izdržljivosti, mišićne izdržljivosti, balansa, agilnosti, mobilnosti, eksplozivnosti donjeg i gornjeg kinetičkog lanca, kao i integralno, uz preciznu kontrolu motoričkih obrazaca, opsega pokreta pri svim testovima, ili trenažnim tretmanima. Sistem poseduje i mogućnost snimanja i post analize svih kretnji, što sportistima i sportskim ekspertima daje dodatnu dimenziju kontrole kvaliteta treninga.


Biomehanička analiza hoda i trčanja obezbeđuje rezultate po kinematičkim i kinetičkim parametrima,
opsegu pokreta u zglobovima kuka, kolena, trupa i skočnih zglobova, dužine koraka, vremena kontakta sa podlogom, faze leta, vertikalnog pomeranja težišta, kadenci. 

 

Izveštaji podrazumevaju video zapise gde se u realnom vremenu prate kretni obrasci i posturalni status, odnosno dinamika lokomotornog aparata i mogućnost korektivnih i razvojnih trenažnih uticaja.
Tokom testova vrši se uvid u fiziološke i funkcionalne parametre performansi, kao što su maksimalna i
prosečna frekvenca miokarda (puls), potrošnja kiseonika, aerobni prag, laktatni pragovi.


Sva aparatura daje ogromne mogućnosti za precizno planiranje i programiranje trnaćnog procesa u
razvoju performansi sportista, kontroli trenažnih parametra opterećenja, kontroli forme sportista,
prepoznavanje disbalansa, morfo-funkcionalnih poremećaja i predikciji povreda, odnosno preciznoj
prevenciji na osnovu detektovanih pokazatelja na svim nivoima.


Posebno naglašavamo mogućnosti koje u rehabilitaciji i oporavku sportista nude antigravitacione komore, hidrokomore i kriokomore. Efekti su višestruki, poput smanjenja uticaja gravitacione sile na lokomotorni aparat sposrtista, kako bi se izbegla negativne šeme kretanja u specifičnim fazama trenažnog procesa, ali i postizala precizna rasterećenja i neuromuskularne aktivacije i stimulacije u rehabilitaciji i oporavku sportista od povreda u postoperativnim ciklusima, ili neutralisanje trauma na neuromuskularnim jedinicama od trenažnih i takmičarskih preopterećenja (overload) i podsticaj ubrzanog i kvalitetnijeg oporavka.


Takođe, posedujemo i najmodernije opremljen fizio blok sa svim kapacitetima za rehabilitaciju sportskih povreda i stanja, koje moderni sportisti, svetski trendovi iziskuju.

Prokin.png

Tecno Body Prokin

Postural bench.jpg

Postural Bench

Walker view.png

Walker view

Alter G.png

Alter G

D Wall.png

D Wall

drgugiKorak3.jpg

Hidroblok

sensopro sport.JPG

Sensopro

bottom of page