top of page

Postural bench

Postural Bench je TecnoBody aparat sa dva nagnuta vrha koji vam omogućava da izvršite preciznu posturalnu analizu bez opterećenja ekstremiteta i da istovremeno poboljšate držanje pacijenta ili sportiste, oslobađajući ga od napetosti i boli.

Idealno za lečenje problema sa leđima, lumbalnog dela, bolova u leđima i vratu zbog lošeg držanja ili traume, ili za poboljšanje posturalnog držanja sportista koji žele da poboljšaju svoje performanse. Ova neobična  posturalna klupa je vaš saveznik za procenu stanja mišićne strukture i držanja. Mišići se kontrahuju kako bi zatvorili sistem naglašavajući rotacije i mišićne asimetrije koje uzrokuju različite patologije. Postural Bench automatski detektuje nagibe dve ploče pomoću inklinometara. Podaci snimljeni na aparatu mogu se kasnije koristiti kako bi se sistem postavio u istu konfiguraciju i izgradio plan posturalne rehabilitacije sa vežbama koje će se izvoditi na posturalnoj klupi ili na drugim TecnoBody aparatima.

Postural bench 2.jpg
Postural bench 3.JPG
bottom of page