top of page

Kineziterapija

kinezi.jpg

Kineziterapija je terapija pokretom i predstavlja primenu naučno zasnovanih principa vežbanja sa ciljem povecanja snage, izdržljivosti i pokretlivosti kod osoba sa funkcionalim ograničenjima ili onih kojima je potrebno produženo fizičko kondicioniranje.

 

Preduslov za sprovođenje adekvatnog kineziterapijskog plana je individualna procena pacijenta.

Ciljevi kineziterapije su poboljšanje segmentne i opšte lokomotorne funkcije, koje podrazumeva uspostavljanje , održavanje ili povećanje obima pokreta, povecanje ili održavanje misicne snage, poboljšanje koordinacije i poboljšanje stava položaja tela. Takođe obuhvata i poboljšanje funkcije kardiovaskularnog, respiratornog i drugih organskih sistema. Vežbe možemo klasifikovati prema cilju (vežbe snage, vežbe izdrzljivosti, vežbe obima pokreta, vežbe istezanja, vežbe balansa, vežbe opste kondicije i sportske vežbe), prema učesću pacijenta (pasivne vežbe, aktivno podpomognute vežbe i aktivne vežbe), prema tipu kontrakcije misica (statičke vežbe, dinamičke vežbe, dinamičke-izokinetičke vežbe), prema pomoćnim sredstvima (vežbe sa spravama i vežbe u bazenu).

bottom of page