top of page

Hill DT

Hill DT.jpg

Sto za dekompresiju kičme Hill DT koristi sofisticiranu tehnologiju senzora opterećenja koja neprestano meri i prati snagu i otpornost pacijenta pri svakom tretmanu. HILL DT redukuje silu istezanja, stvarajući kontrolisanu silu i dekompresiju potpuno drugačiju od drugih sličnih aparata.

Tehnologija HillDT stola postiže drastično bolje rezultate jer pacijent doživljava daleko manji otpor mišića nego kod drugih sličnih aparata.

Hill DT 2.JPG
Hill DT 3.JPG
bottom of page