top of page

Elektroterapija

Elektroterapija.png

Naš centar je opremljen najsavremenijim aparatima u oblasti elektro terapije. Elektroterapija podrazumeva primenu različitih vrsta struja u terapijske svrhe. Njihovom primenom uspešno doprinosimo rešavanju problema kod ortopedskih, neuroloških, reumatoloških i drugih stanja kao i kod sportskih povreda.

INTERFERENTNE STRUJE (IFS)
IFS su srednjefrekventne struje dobijene interferencijom dveju izmeničnih sinusoidnih struja  unutar tkiva. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva.
Terapijsko dejstvo ovih struja je:

 • smanjenje bola

 • smanjenje otoka i upale

 • povećanje mišićne kontrakcije

 • povećanje lokalne cirkulacije

 • ubrzano zarastanje tkiva, samo su način i lokalizacija delovanja različiti Indikacije:

 • poremećaji periferne cirkulacije

 • povrede kostiju i zglobova

 • sportske povrede

 • povrede mišića i tetiva

 • degenerativna bolest zglobova

 • bolna stanja kičme

 • upalne reumatske bolesti

 • podsticanje zarastanja tkiva

 • stresna inkontinencija

Metal nije kontraindikacija za primenu ovih struja! To je vrlo važno kod terapije preloma kostiju ili drugih ortopedskih intervencija, kada postoje metalne pločice i šrafovi u tkivu.

IFS.JPG

TRANSKUTANA ELEKTRO NERVNA STIMULACIJA (TENS)
Oblik elektroterapije kojim je postignuta uspešna kontrola bola kod bolesnika s različitim akutnim i hroničnim neurološkim i mišićno-koštanim bolestima.


Indikacije:

 • postoperativni bol

 • bolovi u kičmi

 • artroza/arthritis

 • nezarasli prelomi

 • bol neurološkog porekla

 • cirkulatorni poremećaji


ELEKTROSTIMULACIJA MIŠIĆA
Elektrostimulacija mišića spada u područje niskofrekventnih struja. Upotrebljava se za nadraživanje
motornih i senzitivnih nerava u smislu nastanka ili pojačanja mišićne kontrakcije, a takođe deluje na
autonomni nervni sistem kao na primer na glatke mišiće, vazomotorne živce i drugo.Dokazano je da vrši regeneraciju nerava.


Indikacije:

 • oštećenja koštano-mišićnog sistema

 • perifene paralize (npr. pareza n.facijalisa, pareza n.peroneusa)


DIJADINAMIČKE STRUJE (DDS)
To su jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika. Najvažnije terapijsko dejstvo ovih struja je:

 • smanjenje bola

 • smanjenje otoka i upale

 • povećanje mišićne kontrakcije

 • povećanje lokalne cirkulacije

 • ubrzano zarastanje tkiva

Indikacije:

 • artroze i artritis u fazi jakih bolova

 • cervikalni i lumbalni sindrom

 • radikulopatije

 • neuralgije, neuritisi

 • distorzije, kontuzije, subluksacije ( povrede mekih tkiva)

 • algodistrofični sindrom-Sudekov sindrom

 • posttraumatske kontrakture (ukočenost zglobova)

 • poremećaji periferne cirkulacije (obliterirajući endarteritis, Rejnoova bolest)

Tecar.JPG

TECAR terapija je inovativni tretman u području  fizikalne medicine i rehabilitacije. Koristi se u lečenju trauma i mišićno – koštane patologije. TECAR terapija jednako je korisna u kozmetičkim regenerativnim tretmanima, za pomlađivanje kože i u anti-celulitim tretmanima. TECAR terapija, tj. dijatermija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada sprovodi se preko aplikatora ili elektroda, koje
dovode energiju direktno tamo gde je potrebno terapijsko delovanje. Energija u tkivu se proizvodi izmenom električnih naboja što za posledicu ima stvaranje toplote Radi se o endogenoj energiji, koja se stvara unutra u telu, a koja podstiče telesne prirodne regenerativne i protiv-upalne mehanizme. Postepeni porast temperature u tkivu ubrzava telesne prirodne mehanizme u zahvaćenom području, delujući na:

 • upalni proces, edem i bol;

 • poboljšava transport kiseonika od perifernih arterijskih krvnih sudova do tkiva;

 • deluje na disocijacijsku krivu hemoglobina i mioglobina, što pomaže u porastu rezervi kiseonika u mišićnom tkivu;

 • ubrzava aktivnost hemijskih medijatora upale uključenih u upalni proces i pozitivno deluje na imunološki sistem, i na nivou tkiva i na nivou krvi, isto tako ubrzava aktivnost tkivnih enzima uključenih u oporavak mišićnog tkiva nakon procesa vežbanja.


Delotvornost toplotne terapije
Za razliku od drugih metoda (IC lampe,  lasera , ultrazvuka i  elektroterapije ), čije delovanje je
ograničeno na površinske slojeve tela jer njihovo delovanje dolazi spolja. TECAR terapija može stvoriti duboko terapijsko delovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja. Tecar dijatermija  se može koristiti selektivno na ciljanim područjima koristeći dva načina rada; kapacitivni i rezistivni. 

 • Kapacitivni način se preporučuje kod tretiranja tkiva sa manjim otporom (mišići, koža, vezivno tkivo, cirkulatorni i limfni sistem) i ovom vrstom radiofrekventne terapije se tretiraju površinski slojevi tretirane regije

 • Rezistivni način se preporučuje kod tretiranja tkiva sa većim otporom na prolazak električne energije (koštano tkivo, hrskavično, tetivno i ligamentarno tkivo) i ovim načinom se tretiraju duboke strukture u tretiranoj regiji. Moguće je izvesti kombinovanu kapacitivno / rezistivnu terapiju ako želimo stvoriti dublje terapijsko delovanje kroz celu tretiranu regiju. 

Tecar terapija – obnavljajuća i protiv upalna svojstva
EME HR TEC sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada vrši važnu stimulaciju bioloških i ćelijskih struktura, što ima za efekat:

 • Proizvodnju duboke endogene toplote

 • Smanjenje gustine mišića i vezivnog tkiva

 • Povećanje cirkulacije i limfne drenaže

 • Povećanje metaboličke aktivnosti i proizvodnje energije

 • Povećanje snabdevanja tkiva kiseonikom i bolje apsorpcije nutrijenata 

 • Eliminacija metaboličkog otpada

 • Resorpcija edema i izliva unutar zgloba

 • Analgetski efekat usled otpuštanja endorfina i kortizola EME HR TEC je učinkovita terapija čak i za ona tkiva koja su manje reaktivna, tj. koja slabo reaguju na tradicionalne metode lečenja.

magnetoterapija.JPG

Magnetoterapija
Aparati za magnetoterapiju stvaraju nisko frekventno magnetno polje koje utiče na regeneraciju svih tkiva a posebno koštanog tkiva. Posedujemo najmoderniji aparat(EME MAGNETOMED 8400) gde je u toku primene terapije pacijent u ležećem položaju.Solenoid ima ekskluzivni MFC patent koji drastično
smanjuje magnetnu indukciju proizvedenu izvan solenoida i koncentriše linije sile unutar njega,delujući tako samo na pacijenta a ne i na rukovaoca. Aplikacija se radi na dva načina: stabilnom i skenirajućom metodom. Tretmani magnetoterapijom se primenjuju kod sledećih
patologija:

 •  traumatske prirode ( prelomi kostiju,neuspele konsolidacije i stvaranje pseudoartroza,artropatije )

 • zapaljenski) reumatoidne prirode (degenerativni reumatizam kao i 

 • neurološke prirode (neuropatije,lezije perifernih nerava)

 • endokrine prirode (osteoporoza).

shockwave tarapija.JPG

SHOCKWAVE TERAPIJA EME SHOCK MED
Shock wave terapija je nova terapijska tehnologija s mnogo medicinski dokazanih učinaka. Ovom terapijskom metodom lečimo hroničnu bol u ramenima, leđima, petama i laktovima Shock wave je akustični talas koji proizvodi naročito visoku izlaznu energiju te tako služi kao delotvorna, neinvazivna
metoda za lečenje lokalizovanih muskuloskeletnih patologija poput plantarnog fascitisa (petni trn), patelarnog tendinitisa (skakačko koleno), epikondilitisa (teniski lakat) i sl. Takođe ga koristimo kod lečenja trigger tački, bolova u donjem djelu leđa, bolova u Ahilovoj tetivi itd. U terapiji lečenja bola, energija akustičnih talasa sprovodi se do područja tela u kojima se oseća bol. Tokom terapije, zvučni talas visokog intenziteta deluje na tkivo što dovodi do korisnih učinaka poput suzbijanja upalnih procesa, stimulacije kolagena, razbijanja kalcifikata i slično. Postupak za pacijenta nije bolan,
ali kod nekih pacijenata može doći do određene neprijatnosti tokom tretmana što zavisi od jačine bola u tretiranom području. Većina pacijenata prestaje da oseća bol u tretiranom području odmah nakon tretmana.

shockwave2.JPG

EME VACUMED
Je aparat koji koristi vakum u terapijske svrhe. Svojim negativnim pritiskom pomaže međućelijske i vaskularne funkcije u organizmu.  Značaj tretmana je u povećanju prokrvljenosti perifernih kapilara, dovođenje veće količine sveže krvi bogate kiseonikom, i bržeg oporavka od povreda. Celokupni tretman nije bolan, a pritisak se određuje na osnovu dijagnoze, kliničke slike i komfornosti pacijenta.
Aparati za vakum terapiju se mogu kombinovati sa uređajima za elektroterapiju. To omogućava da se elektroterapija odvija kroz vakum-elektrode. Vakum elektrode se lako fiksiraju “lepe” na kožu pacijenta pomoću prilagodljivog vakuma. Posebna prednost ove metode ogleda se u mogućnosti fiksiranja elektroda na anatomski nepristupačnim mestima čime se izbegava primena različitih fiksatora i olakšava rad terapeutu.

eme radarmed2500cp.JPG

EME RADARMED2500CP
Elektromedicinski uređaj koji pruža tretmane radar terapije,koristeći posebnu antenu koja pruža tretman. Aparat radi po principu stvaranje endogene toplote na mestu aplikacije. Indikacije radar terapije su mnogobrojne:

 • artroza kolena

 • tendinopatije rotatorne manžetne

 • bol u leđima

 • ukočenost mišića

 • cervikalni sindrom

 • karpal tunel sindrom

 • luksacije zglobova

 • delimične i totalne rupture ligamenata itd.

laser.JPG

LASEROTERAPIJA

Laser je jedan od nezaobilaznih savremenih aparata koji se već dugo koriste u medicini.Laseroterapija se u fizikalnoj medicini koristi kod lečenja povreda,bolnih stanja ali i kod neuroloških oboljenja,kao bezbolni i neinvazivni metod koji daje efikasne rezultate.Razlog njegove efikasnosti jeste što laserski zraci različitih talasnih dužina prodiru kroz sve slojeve i duboko dopiru do oštećenih tkiva koja reaguju na lasersku stimulaciju po principu regeneracije i oporavka. 

Naš centar poseduje tri vrste lasera:

 • BIPOWER LUX laser velike snage (HILT) emituje zrake velike talasne dužine od 810nm,980 nm i 1064 nm sto efikasnost.Svetlosni zrak koji emituje BIPOWER LUX laseromogućava veliku prodornost a samim tim i dostiže modulisanu snagu do 14 w omogućavajući veliku penetraciju u tkivo. Primena lasera velike snage proizvodi različite efekte u tretiranim tkivima: 
  -povećani protok krvi kako u arterijama tako i u kapilarima 
  -biostimulacija:regeneracija tkiva, stimulacija sintezeproteina,stimulacija proizvodnje ATP,     povećanje kolagena i elastina -antiinflamatorni efekat
  -analgetički efekat

 • SKENIRAJUĆI LASER velike efikasnosti

 • LASERMED 2200 medicinski uredjaj kod koga se laser aplikuje uz pomoć monodiodnih I multidiodnih sondi.Indikacije za primenu su najrazličitije od ortopedije(analgezija kod povreda kostano-zglobnog kao I muskuloskeletnog sistema) preko neurologije(karpal tunel sindrom,vratni I lumbalni sindrom,perifernih lezija nerava) degenerativni reumatizam I sva bolnastanja(koksartroze,gonartroze) kao I u sportskoj medicini.

laser2.JPG
eme 2.JPG
bottom of page