top of page

D-Wall

Visoko tehnološko digitalno ogledalo koje  omogućava izvođenje svake motoričke vežbe uz maksimalnu kontrolu  i analizu uspešnosti u stvarnom vremenu prema preciznim parametrima. Upotrebom 3D kamere i podne platforme D-WALL u stvarnom vremenu prepoznaje do 16 zglobova tela i svaki pokret izveden u aktivnom zglobu. Kroz set testova na D-wall-u dobijamo rezultate u realnom vremenu bez čekanja. Testovi obuhvataju analizu pokreta , health test, fitness test, balans test, test propriocepcije.

Aparat po završetku testiranja pravi izveštaj koji ukazuje na slabosti i nedostatke testirane osobe. Na osnovu tih rezultata tim stručnjaka pravi personalni program treninga ili vežbi za tu osobu. D-Wall ima mogućnost kreiranja programa, dnevnih, nedeljnih i mesečnih treninga. Programi su raspoređeni u tri kategorije: rehabilitacija, zdravlje, sport.

 

Svaka radnja ispred aparata D-WALL odmah osigurava feedback.

D Wall 2.PNG
D Wall.png
D Wall 3.PNG
d wall 4.JPG
bottom of page