top of page

Alter G

AlterG® predstavlja pouzdanu, najsavremeniju opremu za rehabilitaciju i trening koristeći NASA tehnologiju diferencijalnog pritiska vazduha. Anti-Gravity Treadmill™ tehnologija omogućava ljudima da se kreću  bez bola – da povrate pokretljivost, poboljšaju zdravlje i  fizičke performance.

 

Može se koristiti za obnavljanje normalne mehanike hoda kod pacijenata koji imaju neurološki deficit gde postižemo brže vraćanje normalne funkcije hoda. Takođe se koristi kao pomoć pri rehabilitaciji ortopedskih pacijenata, bilo da se radi o rupturama mišića ili ligamenata, prelomima kostiju, uganućima i drugim sportskim povredama. Sve ovo postižemo smanjenjem opterećenja na povređenom ili operisanom ekstremitetu.

RehabDugme.png
Alter G.png
bottom of page